= ÚJDONSÁGOK =
KÖNYV ÉS TÉRKÉPISMERTETÕ
[1997] - [1998] - [1999] - [2000] - [2001] - [2002] - [2003] - [2004]

Erdély hegyei 3.


A Pallas-Akadémia kiadó turisztikai kalauzsorozatának harmadik tagja a Csomád hegycsoport és a Szent Anna-tó környékére vezet el. Zsigmond Enikõ írása csokorba gyûjti a tájegység földrajzáról, éghajlatáról, állat és növényvilágáról, védett területeirõl rendelkezésre álló információkat. A térség felújított turistaúthálózatával számos túraleírásból ismerkedhetünk meg. Nem egy közülük eddig még nem jelent meg nyomtatott kiadvámnyban. A könyv térképmelléklete 1:45.000 méretarányú 50m-es alapszintközzel már nem tekinthetõ a könyv egyetlen szines illusztrációjának. Ami az árat illeti, hát a kiadó szerint a kis füzet minden pénzt megér ....

Az E7
európai hosszútávú vándorút
Magyarországon áthaladó
Mindszent - Nagylak közötti szakasza

A kiadvány az E7 európai hosszútávú vándorút utolsó magyarországi, Mindszent-Nagylak közötti szakaszának igazolófüzete. Az útvonalba esõ települések illetve idegenforgalmi szempontból kiemelhetõ pontok rövid ismertetõje mellett színes 1:200.000 méretarányú áttekintõ, és 1:60.000 méretarányú részletes térképeket tartalmaz. A füzet magyar-angol és magyar-német kiadásban, a Phare program támogatásával jelent meg 500-500 példányban.
A készlet elfogytáig a kiadvány ingyenesen kapható a CsmTSz-ben.

Erdély hegyei 1 - 2.


Torjai Rácz Zoltán turisztikai kalauzsorozatának új, javított kiadása a Pallas-Akadémia kiadó gondozásában jelent meg. Az elsõ két kötet a Görgényi - havasokba és a Hargita - hegységbe vezet el bennünket. A tájegység rövid ismertetése mellett számos jelzett turistaút leirását is tartalmazák a kis könyvek. A mellékelt 1:110.000 méretarányú színes térkép azonban inkább használható áttekintõ vázlatként, azaz a leirtak illusztrációjaként, mintsem valódi térképként a terepen.

Az Ormánság turistatérképe

A Cartographia kft. térképsorozatának legújabb tagja a 35-ös sorszámot viseli. Az 1:60.000 méretarányú 20m alapszintközû térkép keleti oldalának közepével a Villányi hegység, észak-keleti sarkával a Mecsek, északi oldalával pedig a Zselic térképhez csatlakozik. Térkép ábrázolja az 1996-ban létrehozott Duna-Dráva Nemzeti Park jelentõs részét (a barcsi õsborókást és az attól keletre esõ területeket Gordisáig), és nem ér véget a horvát-magyar határnál, hanem mintegy 5km szélességeben ábrázolja a drávamenti horvát területeket. Egyetlen fogyatékossága, hogy nyugat felé már nem fért rá a tájegység egyik meghatározó települése Barcs. Ettõl eltekintve összeségében e térkép, a hátoldal sok hasznos információt tartalmazó utikalauzával együtt hasznos tagjává válhat mind a gyalogos, mind a vízi, mind a kerékpáros túrázók térképtárának.

Hamarosan megjelenik !

Az E7 európai hosszútávú vándorút magyarországi Mindszent - Nagylak szakaszának rövid utikalauza és igazoló füzete. A füzet magyar-angol és magyar-német kiadásban jelenik meg. Áttekintõ térképe 1:200.000, részletes térképei 1:60.000 méretarányúak.

Kisalföldi, csallóközi
kerékpárúrák

A Frigoria könyvkiadó kerékpártúra könyvsorozatának 7. könyvecskéje a Kisalföld és a Csallóköz területére invitál, bemutatva mind a magyar mind a szlovák oldal nevezetességeit, híres történelmi városait, természeti értékeit. A jól áttekinthetõ 1:250.000 méretarányú térképmelléklet települések kétnyelvû megnevezése segíti a tájékozódást. A javasolt túrák útvonala egyaránt vesz igénybe alacsonyabb forgalmú közutakat, kerékpárutakat, jól járható földutakat, illetve folyómenti gátakat.

Göcsejtõl Mohácsig
(A Dél-Dunántúl természeti értékei)

Rakonczay Zoltánnak a magyarországi természetvédelmi területeket bemutató sorozatának hetedik és egyben zárókötete. A narancsszínû borítóba bújtatott könyvecske a sorozat korábbi tagjaira jellemzõ precízitással tárgyalja a dél-dunántúli országrész természetvédelmi területeit beleértve a védelemre érdemes értékeket is Abaligettõl a Zalakomári Madárrezervátumig, a sorozat és a téma kedvelõinek örömére. Hogy a hátsó borító alján a nyitó zöld köteten szereplõ számnál egy 17x nagyobb szerepel, hát ez szintén utal az idõközben eltelt 10 esztendõre. Megvásárolható illetve megrendelhetõ a Mezõgazda Kiadó boltjaiban.

Vendég Váró
Barangolások Csongrád megyében

A Vendégváró útikönyvek sorozat 6. tagjaként a " Barangolások Csongrád megyében " címû kötet. A 240 oldalon számtalan színes ábrával és fényképpel gazdagon illusztrált könyv a Csongrád megyébe látogatókon kívül a helybelieknek is értékes olvasmánya lehet. A megye minden települését magába foglaló részletes útikalauz mellõl a megyében megtalálható múzeumok, kiállitótermek, szálláshelyek, éttermek és egyéb szolgáltatások legfrissebb adatai sem hiányoznak.

Aggtelek és vidéke
turistakalauza

A borsodi természetbarátok a bükki útikönyv után újabb kiváló munkát jelentettek meg. Az "Aggtelek és vidéke turistakalauza" minden tekintetben megfelel a bükkrõl írt könyv által igen magasra helyezett mércének. A vidék általános ismertetése mellett, 9-9 felszíni és barlangtúra valamint 3 kerékpáros túra részletes leírását is megtaláljuk a színes és fekete-fehér képekkel szépen illusztrált kiadványban. Emellett a függelékben a környék településeinek ismertetõi is megtalálhatók. Megrendelhetõ: A BAZ megyei Szövetségben.

A barlangjárás alapjai

E füzet több szempontból is hiánypótló kiadvány, hiszen magyar nyelven naprakész és egységes, a barlangjárás alapjaival foglalkozó nyomtatott ismertetanyag évek óta nem látott napvilágot. E kis könyvecske elsõdleges célja, hogy írott tananyaggal szolgáljon a Magyar Természetbarát Szövetség és a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat által jóváhagyott barlangász oktatási rendszer alapfokú tanfolyamához. Hasznos információkkal szolgál minden érdeklõdõnek és kezdõ barlangásznak, jól kiegészíti a barlangász egyesületek által szervezett elméleti és gyakorlati tanfolyamok anyagát. Részletes információkat tartalmaz a barlangász felszerelésekrõl és áttekinti a barlangokkal kapcsolatos tudományos ismereteket is. Nem titkolt célja, hogy a barlang és az ember találkozását lehetõleg mindkettõ épségben vészelje át. Megrendelhetõ: A Szövetségben.


Vissza a CsmTSz honlapjára