VÉLEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

" A HÍD TÚL MESSZE VAN ... "
téli gyalogos teljesítménytúrákról


2002.

A Crocus TK január eleji téli gyalogos teljesítménytúráinak története fél évtizedes múltra tekint immár vissza. Torday László dr. tagtársunk által megálmodott és megszervezett " Pyro below the zero " túrák egyre növekvõ népszerûsége, majd a fõrendezõ távollétében tavaly " Mínusz-30 " néven megrendezett túra sikerén felbuzdulva határoztuk el, hogy 2002-ben megalósítjuk régi álmunk és a magyar teljesítménytúrák történetében elõször 90km-es téli gyalogos teljesítménytúrát rendezünk Annak ellenére, hogy szintkülönbséggel - alföldi túra lévén - nem kellett a résztvevõknek számolni (mindössze 3x10m emelkedõt kellett leküzdeni a 90km-en), a várható kemény téli hideg, hó és jég a túrát az extrém erõpróbák csoportjába emelték a túrát. Mindez ugyanakkor a rendezõket is nehéz feladat elé állította, hiszen meg kellett oldani, hogy kellõ sûrûséggel rendelkezésre álljanak segélykérõ pontok ahol a túrát feladók biztonságban bevárhatják az értük jövõ segítséget és nincsenek kitéve a megfagyás veszélyének. Ennek megoldására, az útvonalból (Tisza illetve a Maros árvízvédelmi töltései) fakadóan kézenfekvõ gondolat volt a gátõrök segítségül hívása.

A túra védnökségét elfogadó Török Imre György, az ATIVIZIG Mûszaki Igazgató fõmérnöke és gátõrei önzetlen segítsége alapvetõ jelentõséggel bírt abban, hogy a túrát megrendezhettük és sikerrel lebonyolíthattuk. Segítségüket és támogatásukat ezúton is köszönjük. Szintén köszönettel tartozunk rendezõk és túrázók egyaránt a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumnak és a makói Kálvin téri Általános Iskolának, hogy tornatermeiket szálláshelyül rendelkezésünkre bocsátották.

A túrát az elõzetes terveknek megfelelõen 3 távon 30, 60 és 90 km-en rendeztük meg. Az idõjárás a vártnál kicsit kedvezõbb volt. Friss hó nem esett,viszont a megelõzõ napok ónos esõi miatt az utat sok helyen szinte tükörjég borította. Nappal a szélmentes, kissé felhõs idõben jól haladt a mezõny, estére viszont a várt kemény hideg (-18-20°C) nehezítette a túra teljesítését.

A legrövidebb távon indulók a Szeged-Algyõ-Szeged útvonalat járták be. Sajnos az utolsó pillanatban leállított kompközlekedés miatt az algyõi Halászcsárda csak fordítópontként mûködhetett, hiszen nem volt lehetõség visszajönni Tápénál a túloldali töltésrõl. A csárdában felállított ellenõrzõ ponton meleg teát kaptak a résztvevõk, melyet a csárda tulajdonosa ingyen adott a résztvevõknek. Segítségét neki és a tea megfõzését illetve kiszolgálását végzõ alkalmazottjának egyaránt köszönjük, különösen azért mert a rendes nyitva tartás elõtt már egy órával rendelkezésünkre álltak. A 60 és 90km-en indulók tehát Algyõnél átkeltek a közúti hídon, és a túloldali töltésen tértek vissza Tápéig, a Holt-Tisza gátõrházig. Itt (32km), Turuczki István gátõrnek köszönhetõen ismét melegedési lehetõség várta a túrázókat, az elfogyott energia pótlását pedig ismét egy jó forró tea meg egy szelet csoki szolgálta. A Marostorkolat elérését csak a töltés éles kanyarulata jelezte. Innen még bõ 12km volt a Feketecsárda gátõrház, a következõ ellenõrzõ pont. Itt Misinszky Gábor és felesége fogadták a lassan már kissé fáradó túrázókat. Az õ vendégszeretetük sem ismert határokat, hisz minden sóhaját teljesítették a betérõknek. Így nem is csoda. hogy a 60 és 90km-en indulók csaknem kivétel nélkül eljutottak Makóra, a 60-as célba.

Itt kissé átrendezõdött a mezõny, néhány 90-esbõl 60-as lett, és viszont. Az elõzetes idõkalkulációt igazolva az elsõk még világosban elérték a makói pontot, viszont az ide idõzített általában hosszabb pihenõ miatt a Maros hídján már mindenki sötétben kelt át. Ekkor következett a 90-esek számára a legrosszabb és leghosszabb közel 20km-es szakasz a Deszk Fehértó gátõrházig. A kanyargós töltés, a hideg és a sötét alaposan próbára tette mind fizikailag, mind lelkileg az indulókat. Kisguczi István gátõrnek köszönhetõen e késõi órákban is meleg szoba illetve forró tea várt mindenkit. A teljesítménytúrák lélektanát ismerõk biztosan nem lepõdnek meg azon, hogy itt már nem szállt ki senki. Aki eddig eljött, az bevánszorgott Szegedre átvergõdött a régi (azaz Belvárosi) Tisza hídon és beesett a célba, a Radnóti Gimnáziumba, ahol gulyáslevessel próbáltuk új életre kelteni a befutókat. Jól jött ekkor a gimi öltözõjében rendelkezésre álló meleg zuhany, meg a második éjszakára is szóló szálláslehetõség is.

A célban elhangzó és azóta befutó vélemények alapján nyugodtan mondhatjuk jól sikerült a túra, máskor is (talán már jövõre) megrendezzük. Végül, de nem utolsó sorban e sorok írója nem feledkezhet meg a túra lebonyolításában közvetlenül részt nem vevõ gátõrökrõl, akik segélykérõ állomásként adtak - szerencsére igénybe nem vett - háttérsegítséget a rendezésben; valamint mindazon társainak, akik a pontõrökként és ellátó személyzetként hétvégi szabadidejüket áldozták a túra sikeréért. A hazai teljesítménytúrázás történetének elsõ 90km-es téli gyalogos teljesítménytúráját végül 22-en teljesítették. Mindannyian a rendelkezésre álló szintidõn belül értek célba.

A férfiak közül leggyorsabban - 16 óra 10 perc alatt - Barta Károly (SZKBE) ért körbe. A nõk legjobb idejét Nagyné Balog Erzsébet (17 óra 35 perc) érte el. A legifjabb Kerékgyártó Péter (17 éves) 18 óra 23 perc, a legidõsebb Török Imre (61 éves) 19 óra 03 perc alatt teljesítette a távot. Gratulálunk a teljesítõknek! Részletesebb statisztikai adatok a túra honlapján: www.szote.u-szeged.hu/in1st/rosa/tt/hid/hid-leg.htm olvashatók.

(Rosztóczy András, Crocus TK)