Csongrád és környékének látnivalói

Baks 1947-tõl önálló község, mely korábban Sövényházához (ma Ópusztaszer) tartozott. Nem messze a falutól, a volt baksi major területén 1960-ban bronzkori aranyleletet tártak fel, mely a szegedi Móra Ferenc Múzeumban van kiállítva. (L: 2440fõ).
Látnivaló:
Baksi puszta - A Büdösszék-tóval együtt kb.400ha területû természetvédelmi terület a KNP felügyelete alatt áll. Sok növényritkasága mellett faunájának említésre méltó képviselõje a kerecsensólyom.
Csanytelek I. Géza idejében - 1075 - említik elõször Chonu néven. A település az évszázadok során többször elnéptelenedett, majd újra betelepült. A dohánykertészet, a halászat és a haltenyésztés a hagyományos foglalkozási ágak. Ez részben Tisza közelségének, és az itt kiépített halastórendszereknek köszönhetõ. A falu közelében fekvõ természetvédelmi területek a Labodári gémtelep és a Csaj-tó a KNP, Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet kezelésében állnak. (L: 3100fõ).
Látnivalók:
Rk. templom - Nepomuki Szent János - klasszicista stílusban épült 1842-ben.
Millenniumi márványobeliszk (1896).
Strasbourg-kõ (1994).
Csengele A település neve feltehetõen a kun csengelye szóból ered. Jelentése bozótos, erdõs terület. 1423-ban említik elõször Gengel Teleke néven. A Szeged környéki homokos puszták erdõsítése itt kezdõdött 1805-ben Vedres István kezdeményezésére. Fekete nyár, fûz, eper, akác, tölgy és nyírfákat telepítettek. A mai erdészház korábban Szeged tanyája volt (Tanya 578.). 1932-ben itt írta Móra Ferenc az Aranykoporsó címû regényének nagy részét. Nem messzire ide található a százéves védett kocsányostölgyfa csoport. A hely a vasútállomástól a turistaúton közelíthetõ meg. (L: 2200fõ).
Látnivaló:
Rk.templom
Százéves védett tölgyfacsoport
Csongrád A megye 5 nagyobb városa közül a legészakibb. A megye névadó városa. Neve minden bizonnyal szláv eredetû, a "csernigrad" = "fekete vár" szóból származik. Az egykori földvárat a hagyomány szerint Ond fia Ete építtette. A Szent István által létrehozott azonos nevû vármegye központja a XII. század közepén már népes város. A tatárdúlást követõen 1241-ben IV. Béla Szegedre tette át a megye székhelyét. Zsigmond uralkodása alatt visszanyerte városi rangját. A késõbbi századok hányattatásai a Rákóczi-féle majd az 1848-49-es szabadságharc csatározásai jelentõs károkat okoztak. A mai Csongrád szõlõ és bortermelésérõl, gyógyfürdõjérõl híres. A Körös torkolatában elterülõ hatalmas homokfövenyû strandja sok nyaralót vonz a nyári hónapokban.
Fõbb látnivalók:
Városháza
I. világháborús emlékmû (1923)
II. világháborús emlékmû (1992 - Tóth Béla, Máté István, Lantos Györgyi)
Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár - épülete korábban a Magyar Királyi Szálló volt.
Helytörténeti és honismereti gyûjtemény
Csongrádi Galéria
Tari László Múzeum
Kubikos szobor
Radnóti Miklós szobra
Nepomuki Szent János kút (1987 - Máté István)
Szentháromság szobor
Szent József rk. templom (neoromán - 1930)
Nagyboldogasszony templom (barokk, 1762-69)
Református templom (1937)
Ellésmonostor romjai
Keresztény Gõzmalom (ipari mûemlék - 1885)
Felgyõ Árpádkori település, ahová a Károlyiak a XVIII. században dohánykertészeket telepítettek. (L: 1450fõ)
Látnivalók:
Rk. templom (1993)
Földmûves emlékmû (alkotója: Kligl Sándor)
Kistelek Az 1989-ben városi rangot kapott település története a XV. századra nyúlik vissza. Lakossága (ma kb. 8000fõ) a századelõtõl javarészt zöldség, gyümölcs és szõlõtermesztéssel, valamint állattenyésztéssel foglalkozik. Környékének jelentõs természetvédelmi területe a Müller-szék. A település vasútállomásától bekötõ turistaút () vezet az Alföldi Kék-túra Csongrád megyei szakaszához.
Látnivalók:
Rk. plébániatemplom (klasszicista, 1825-31.)
I. és II. világháborús emlékmûvek
Szíjgyártó mûhely
Ópusztaszer Pusztaszer település nagy kiterjedésû térséget foglal magába. Felsõ-, Kis- és Alsó-Pusztaszer tartozik ebbe. A mai Ópusztaszer Alsó-Pusztaszer helyén áll. Mai nevét alig negyedszázada 1974-óta viseli. Megelõzõleg Sövényházának hívták a múlt század végétõl. Legnagyobb nevezetessége a Nemzeti Történeti Emlékpark, mely Trogmayer Ottó elképzelése alapján épült meg a honfoglaló eleink elsõ országgyûlésének színhelyén. Ópusztaszer környékét Árpád Ondnak, Ete apjának adományozta. Leszármazottaik kolostort építettek e helyen, melyet írásos emlék 1233-ban emlit elõször. 1896-ban a honfoglalás ezredik évfordulójára építtette Szeged városa az Árpád emlékmûvet. A Nemzeti Történet Emlékpark kapujánál találkozik az Alföldi Kék-túra Csongrád megyei szakasza ( ), az innen induló jelzéssel, mely Kiszer és Pusztaszer érintésével Csengelére vezet, valamint a jelzéssel melyet követve a Kisteleki vasútállomásra juthatunk el.
Látnivalók:
Nemzeti Történeti Emlékpark (Szer monostor romjai, Skanzen, Árpád emlékmû, Feszty Árpád: A magyarok bejövetele c. panorámaképe, Panoptikum, Promenád, Az erdõ temploma - természetvédelmi kiállítás)
Pallavicini kastély (1860) - ma szociális otthon
Rk. templom
A magyarok hét nyila kompozíció (Morvay László, 1996)
Szállás:
Kemping
Pusztaszer A mai Pusztaszer a török idõkben elnéptelenedett Felsõ-Pusztaszer helyén áll. Környéke legelõnek használt puszta volt a múlt század közepéig. Kecskemét városa birtokolta. A századfordulón már Kistelekhez tartozik közigazgatásilag, önállóvá e század közepén vált. Határának természetvédelmi területei: Büdösszék-tó, Gömöri-szék, Szabó-tó, Fülöp-szék. A falun átvezetõ jelzésen Kiszeren (korábban Kis-Pusztaszer) át az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkig, ellenirányban pedig a Csengelei vasútállomásig gyalogolhatunk. (L: 1750fõ)
Látnivalók:
A temetõ ravatalozója - tervezte: Makovecz Imre 1990.
Millenniumi emlékmû (1896) - a faluból jelzés vezet a hét vezér emlékoszlopához.
Képzõmûvészeti alkotóház
Tömörkény Középkori falu - 1326-ban már írásos emlék szól róla, 1596-ban elpusztítják. A múlt század végétõl önálló újra a tipikus tanyás település. Parasztházai némelyikénél õsi magyar háziállatokat (pl. szürke marha, racka, mangalica) is láthatunk. (L:2100fõ)
Látnivalók:
Rk. templom (1887)
Nepomuki Szent János szobor (1890)