A
PETRES - 79
kerékpáros teljesítménytúra
honlapja

A túrát 1998-ban rendezte meg elõször a Crocus TK és a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség. Célja, kerékpáros túrázás kapcsán emlékezni az 1879-ben Szegedet elpusztító Nagyárvízre. A kerékpáros teljesítménytúra teljesítése során a résztvevõk egy nagy kört írnak le. Az útvonal 1998-óta többször módosult, míg 2004-ben elnyerte jelenlegi formáját. A túra kezdõ és végpontja Szeged belvárosában, az Kálvária téren van. Elsõként az 1979-ben emelt Árvízi Emlékmûvet - Segesdi György alkotása - érintjük, majd a Huszár Mátyás rakparton haladunk tovább. Elõbb a Tiszavirágzás címû kompozíció mellett haladunk el. Itt látható a nagy tiszai árvizek szintjeit jelzõ emlékvízmérce, majd nem sokkal odébb a szabványos, mely a mindenkori vízállást jelzi. A Belvárosi-híd szegedi pillérének alagútján áthaladva érjük el az 1879-es árvíz után lebontott szegedi vár rondellájának rekonstruált alapját, majd kissé távolabb a rakpart névadójának Huszár Mátyásnak az emléktábláját. A Tisza allegorikus szobránál Felsõ-Tiszapartra jutunk, innen már a gát tetején vezet az út. Az aszfaltút Tápé - az egykoron önálló most Szeged egyik városrészét alkotó falu - határában letér a töltésrõl, így innen az árvízvédelmi töltés koronáján, földúton haladunk tovább. A Tisza töltésén észak felé haladva láthatjuk a tápai révátkelõt, az algyõi hidakat, majd az Atkai-holtágat, majd elérkezünk az emléktáblával is jelölt Petresi Gátszakadás helyére, ahol 1879. március 5-én a jeges ár átszakította az egykori töltést. Innen nem messze a töltés elágazik, amely irányba fordulva Dócba jutunk. Onnan ismét országút következik, a túra áthalad a Pallavicini Sándor õrgróf által az árvíz után létesített - 2005-ben városi rangra emeltetett - településen, Sándorfalván. A Szeged városát védõ körtöltést elérve azon jobbra fordulunk, majd a Rókus vasútállomásnál lévõ 84-es õrháznál álló emléktáblához érünk, mely mutatja, hogy azon a helyen tört be 1879. március 12-én hajnali fél háromkor a Tisza jeges árvize, lerombolva a város házainak több mint kétharmadát. A körtöltésrõl az Izabella-hídnál a város felé vezetõ kerékpárútra térünk, melyen egészen a Rókusi templomig haladunk, a templom oldalában levõ kis utca Pulz tábornok nevét viseli, és itt láthatjuk a várost hõsiesen védõ katona emléktábláját is, ahonnan már csak néhány száz métert kell kerekezni a túra végpontjáig.

A kezdet:
1998 - a túra elsõ kiírása még " Petres - 70 " néven
1998. május 23.: Az elsõ túra és a keresztelõ

TÚRAKIÍRÁSOK:
( 1999 ) - ( 2000 ) - ( 2001 ) - ( 2002 ) - ( 2003 ) - ( 2004 ) - ( 2005 ) - ( 2006 ) - ( 2007 ) - ( 2008 )
( 2009 ) - ( 2010 ) - ( 2011 ) - ( 2012 ) - ( 2013 ) - ( 2014 ) - ( 2015 ) - ( 2016 ) - ( 2017 ) - ( 2018 )
( 2019 ) - ( 2020 ) - ( 2021 ) - ( 2022 ) - ( 2023 ) - ( 2024 ) - ( 2025 ) - ( 2026 ) - ( 2027 ) - ( 2028 )

A " Petres - 79 " kerékpáros teljesítménytúra
résztvevõinek (teljesítõinek) száma összesen:
728 (703)

INDULÓK / TELJESÍTÕK SZÁMA:
1998: 31 / 31 (pdf)
1999: 29 / 28 (pdf)
2000: 18 / 16 (pdf)
2001: 41 / 35 (pdf)
2002: 22 / 21 (pdf)
2003: 06 / 06 (pdf)
2004: 12 / 11 (pdf)
2005: 27 / 27 (pdf)
2006: 07 / 07 (pdf)
2007: 41 / 41 (pdf)
2008: 20 / 20 (pdf)
2009: 28 / 28 (pdf)
2010: 51 / 49 (pdf)
2011: 47 / 45 (pdf)
2012: 79 / 78 (pdf)
2013: 36 / 35 (pdf)
2014: 50 / 50 (pdf)
2015: 53 / 48 (pdf)
2016: 39 / 39 (pdf)
2017: 42 / 42 (pdf)
2018: 25 / 22 (pdf)
2019: 24 / 24 (pdf)
2020: ?? / ?? (pdf)

A túra " LEG " - jei

JELVÉNYTÁR

BESZÁMOLÓK


Teljesítménytúrák Magyarország más tájain