4.
Rúzsa Sándor fája (Alföldi Kék-túra) – Kiss Ferenc emlékfa – Ásotthalmi elágazás am.

jelzése: túraadatok: táv: 3.3 km, szint: 0 m, idõ: 50 perc, minõsítési pont: 4.95 p
felújítás éve: 2001. útvonalfelelõs: Crocus TK, Szeged

Megközelítés: Szegedrõl a Mars térrõl Baja felé illetve Ásotthalomra induló helyközi autóbuszokkal.

Rúzsa Sándor fájánál délkelet felé indul utunk az Alföldi Kék-túra elágazásaként. Az Alsó-Ásotthalmi erdõ fái között haladunk, és mintegy 800m gyaloglás után egy tanyát érünk el. Az út jobb oldalán álló tanya, ha úgy tetszik valójában Ásotthalom legszélsõ házának is tekinthetõ. Bár a falu igazi határa ide még több mint 1 kilométer, ettõl a ponttól kezdve egymás után tanyák következnek. Természetesen a tanyák többségéhez házõrzõ kutyák is tartoznak és megeshet, hogy éjszakára elengedi õket a gazda. A sötétedés után túrázók fontos, hogy számítsanak erre. Az ötödik tanyát elhagyva széles földút ágazik ki jobbra, és nagyjából déli irányba kanyarogva az ásotthalmi Kiss Ferenc Erdõgazdasági Szakmunkásképzõ Intézethez vezet. Innen még 250 métert haladunk tovább, majd balra fordulunk egy - az 55-ös út irányába tartó - útra. E ponttól már csak 150-200m a falu széle, így aki egyenesen halad tovább hamarosan beér Ásotthalomra. A jelzett úton maradva még 550 méter a fõút, kb. 200 méter megtétele után széles irtásra jutunk, melyre fenyvest telepítettek. Egyenesen szeljük át a hajdani és majdani erdõt. Már csak 100 méter a mûút, mikor akácos nyárasba érünk. Itt egykor kellemes erdei autós pihenõhely állt. Ma erre már csak egy tûzrakóhely és egy faházikó maradványa utal. Ez utóbbi egykori funkcióját félreérthetetlenül jelzi az egyik deszkán tátongó hatalmas kerek lyuk ...

Az 55-ös utat elérve jobbra fordulunk és az út szélén haladunk 100 métert. Kiss Ferenc emlékfája az út túloldalán áll. Az emlékfa valójában inkább emlékmû, hiszen egy betontalapzatra állított hatalmas lehántolt fatörzsön láthatjuk az "Erdõk Atyjá"-nak bronz dombormûvét. Az emlékfát elhagyva a védett ligetes szürkenyár erdõbe, a Kiss Ferenc emlékerdõbe érünk. Az elszórtan álló hatalmas öreg nyárfák közül néhány magán viseli az elmúlt évtizedek tomboló viharainak nyomait. Az út ezen szakasza meglehetõsen ritkán járt, és a famatuzsálemekben való gyönyörködés közben nem árt, ha fokozott figyelmet fordítunk a jelzés követésére. Kb. 400 méter után ismét elérünk egy frissen telepített fenyvest, melyen keresztülhaladva a mintegy 100 méternyire levõ útkeresztezõdésben jobbra délkelet felé fordulunk. Még 250 méter az 55-ös út ásotthalmi elágazása. Az útelágazásnál, utunk végpontjában áll az egész évben nyitva tartó Fenyõ panzió és étterem. A panzió melletti buszmegállókból Szeged és Baja felé indulnak autóbuszok.


Vissza a Csongrád megyei jelzett turistautak honlapjára