12.
Ördöngös-major (Alföldi Kék-túra) – Derekegyház am.

jelzése: túraadatok: táv: 4.5 km, szint: 0 m, idõ: 1 óra 05 perc, minõsítési pont: 6.75 p
felújítás éve: 1999. útvonalfelelõs: Szentesi Kinizsi TE, Szentes

Megközelítés: Szentesrõl, illetve Orosházáról Derekegyházra menõ autóbuszokkal.

Derekegyház központi autóbusz megállóhoz (Kossuth u., a szociális otthonnál) érkezhetünk Szentes és Orosháza felõl is. Szentessel napi 28 pár, Orosházával napi 12 pár járat köti össze. A központi autóbusz megállótól a Kossuth utcán Ny-i irányba indulunk. 500 métert haladva balra, déli irányba, fordulunk az aszfaltozott Tompai utcába. Ez az út vezet Ördöngösre és Tompahátra.

Kb. 1000 métert gyalogolva elhagyjuk a község utolsó házait is. Közben az út enyhén jobbra ível. Haladásunk közben jobbról az út mellett erdõsáv van, balról szántóföldek terülnek el. A távolban látszanak a Klára-major épületei. Kb.3500 méternél jobbról egy bekötõ úttal találkozunk, mely az idõközben megszûnt téglagyárhoz vezetett. Régen a téglagyárat kisvasút kötötte össze Szegvár vasútállomással, de a pályát már rég felszedték.

3900m-nél útelágazáshoz érkezünk. Balra K-i irányba menve Tompahátra jutnánk (5200m). Az elágazásnál autóbusz megálló van. A tompaháti buszok (Szentes-Tompahát, napi 8 pár járat) itt is megállnak. Nem fordulunk el, hanem a kék négyszög jelzést követve megyünk tovább. 4500m megtétele után az erdõsávot kb. 1 km. széles erdõ váltja fel. Itt találkozunk a Mindszent felõl érkezõ (6.szakasz) és Nagymágocs felé tovahaladó (7.szakasz) Alföldi Kék-túra kék sáv útjelzésével.

Figyelem! A tulajdonviszonyok megváltoztak. Az erdõ és Ördöngös-major magánterület. Csak a kijelölt úton haladjunk!


Vissza a Csongrád megyei jelzett turistautak honlapjára