A KÉKTÚRA TÖRTÉNETE (1938 - 2005)


Az Országos Kéktúra jelvénye


A Dél-Dunántúli Kéktúra jelvénye (1989 elõtt)


A Rockenbauer Pál
Dél-Dunántúli Kéktúra jelvénye (1989 után)


Az Alföldi Kéktúra jelvénye


A Kohász Kéktúra jelvénye

Az Országos Kéktúra nemcsak hazánk, de Európa elsõ hosszútávú turistaútja is. 1938-ban Szent István királyunk halálának 900. évfordulójára készült el az, akkor még 910km-es, út dr. Cholnoky Jenõ - a Magyar Turista Egyesület elnöke - kezdeményezésére. Sümegtõl a Nagy-Milicig a kék jelzést 10 év alatt (1928-1938) festették fel a Kinizsi Encián szakosztály turistái. 1937-ben a Magyar Turista Szövetség vándorgyûlésén, Bugacon született meg a határozat, hogy a Szövetség fennállásának 25. évfordulóját 1938-ban az Országos Kék út megnyitásával ünnepli meg. A nyitótúrát Szent István turista vándorlásnak keresztelték el. A mozgalom eredeti kiírása szerint öt évente tartottak volna jubileumi túrákat.

A Háborút követõen 1952-ben - az akkori "MHK (Munkára, Harcra Kész)" illetve az "Ismerd meg hazánkat" mozgalom keretében - keltik új életre a mozgalmat. A Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztálya - Bokody József, Forgó János, Thuróczy Lajos és dr. Vízkelety László kezdeményezésére - 1952 januárjában hirdette meg tagjai számára a Tapolcától Tolvajhegyig terjedõ összesen 25 szakaszra osztott 852km-es útvonalat. Egy évvel késõbb jelenik meg az elsõ Kéktúra füzet, a Lokomotív Sportkör 12 oldalas kis kiadványa. Ugyanebben az évben adták át Horváth Józsefnek az elsõ jelvényt a teljesítésért, és mára már több mint háromezren birtokolják a híres, szabálytalan négyszög alakú, formájával a végtelenbe nyúló távolságot szimbolizáló jelvényt. Három évvel késõbb jelent meg a már térképvázlatokkal is kiegészített második füzet.

1961-re már valóban országos méretû a mozgalom, és megalakul az MTSZ (Magyar Természetbarát Szövetség) Kéktúra Bizottsága. 1964-ben, Thuróczy Lajos szerkesztésében, színes térképmelléklettel látott napvilágot a Sümegtõl a Nagy-Milicig terjedõ útvonal minden korábbinál részletesebb leírását magába foglaló kis kézikönyv, mely "Az Országos Kéktúra útvonala mentén" címet viselte.

Késõbb a hetvenes években meghosszabbították az utat az osztrák határ menti Velem községig. Az évtized végén, 1979-ben Rockenbauer Pál a Magyar Televízió forgatócsoportjával vágott neki az útnak, s "Másfélmillió lépés Magyarországon" címmel forgatott útifilmjük mérföldkõvé vált az Országos Kéktúra történetében. 7 évvel késõbb ismét útra keltek és az akkori nyugati végpontból elindultak dél felé, hogy maguk választotta úton elõbb a Dél-Dunántúli Kéktúra nyugati végpontját Kaposvárt, majd onnan ezen az úton végigmenve Szekszárdot érjék el "Még egymillió lépés ..." megtétele után. Ez a szakasz 1989-tõl vált a Kék út szerves részévé "Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra" néven. Ezzel egyidõben megszületett a terv az út további bõvítésére, ismét egy film, a Rockenbauer Pál emlékének dedikált "Kerekek és lépések ...", kapcsán. 1992-ben felfestették Szekszárdtól Öttömösig a Bács-Kiskun megyei kék jelzést, a következõ nagy egység, az "Alföldi Kéktúra" elsõ szakaszát. A keleti megyék, így Csongrád megye is, egymás után csatlakoztak saját útvonalukkal, míg a Millecentenárium évére (1996) elkészült a hatalmas kör, összeért a Kék út nyugati és keleti vége, teljes egésszé formálva ezzel az Országos Kéktúrát.

A Kék-kör útvonalát bejárva több helyi (megyei, tájegységi) túramozgalom is teljesíthetõ. A legrégebbi külön is túramozgalomként számontartott túramozgalmak a Veszprém megyei Kéktúra, a Dorogtól-Nógrádig túra, illetve a Bükk-Mátra útjain túramozgalom. Az évek alatt fokozatosan kiépült Alföldi Kéktúra szinte minden szakasza önmagában is teljesíthetõ. Külön érdemel említést a Kohász Kéktúra. Az 1960-as évek óta teljesíthetõ túramozgalom útvonala az észak-magyarországi kohászvárosokat köti össze. Salgótarjántól Ózdon át Miskolc-Diósgyõrig vezet. Nyomvonala egy rövid szakasztól (Dédestapolcsány - Mályinka) eltekintve nem esik egybe a Kék-kör útvonalával. Hasonlóan önálló útja van a Balaton-felvidéki Kéktúrának, mely a badacsonyi hajóállomástól Pétfürdõig húzódik 94 km-en át. Ennél rövidebb de szintén említést érdemel a Börzsönyi Kéktúra mely Szobtól Nagybörzsönyön és Kemencén át, érintve Drégely várát Diósjenõig tart.

A Kéktúra kapcsolata az európai túramozgalmakkal:
Itthoni kiépülésével párhuzamosan a 80-as évektõl a Kék-kör útvonala fokozatosan integráns részévé válik az európai hosszútávú turistaút hálózatnak. Elõbb 1980. október 26-án a keletnémet (NDK), a lengyel, a csehszlovák és a magyar szövetségek Zakopaneban határozatot hoznak az EB (Eisenach-Budapest) vagy másnéven "Barátság" Nemzetközi hegyi túra létrehozásáról, melynek zárószakaszává válik az Országos Kéktúra keleti fele. Az évtized végére pedig, az EWV-vel kialakuló kapcsolatoknak köszönhetõen, a nyugati szakasz válik E4 keleti végévé. Az akkori tervek (ld. EWV 1:3.500.000 térkép kivonatát) messze esnek a mára megvalósult állapottól. Azóta az EB út megszûnt. Az E4 pedig magába foglalja a teljes Országos Kéktúra mellett az Alföldi Kéktúra észak-keleti szakaszát is, mely utóbbi a teljesen átdolgozott E3 út részét is képezi egyben. A 90-es éveket beárnyékoló balkáni háború miatt, az eredetileg Jugoszlávián áthaladó E7 utat is át kellett tervezni. E tekintetben pedig Kék-körünk frissen elkészült délmagyarországi szakaszai (Dél-dunántúli Kéktúra, Alföldi Kéktúra) jöttek kapóra. 1998 nyarára elkészülnek a szlovén és a román határig tartó bekötõ utak is. A "hivatalos" beiktatás azonban még 3 évet várat magára, amig 2001-ben az Európa-túra megrendezésével az E7 magyarországi szakaszán végighalad a nagy nemzetközi vándorlás 5. számú stafétája.

(Rosztóczy András dr.)


A Veszprém megyei Kéktúra jelvénye


Dorogtól-Nógrádig az
Országos Kéktúra útvonalán


Az Alföldi Kéktúra
Csongrád megyei szakaszának jelvénye


Az Alföldi Kéktúra
Hajdú-Bihar megyei
szakaszának jelvénye


A Bükk - Mátra útjain
jelvénye


A Kéktúra szakaszai
( TÉRKÉPVÁZLAT )

 1. Országos Kéktúra (Hollóháza - Velem)
 2. Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra (Velem - Szekszárd)
 3. Alföldi Kéktúra (Szekszárd - Hollóháza)
  1. Tolna megyei szakasz (Szekszárd - Baja)
  2. Bács-Kiskun megyei szakasz (Baja - Öttömös)
  3. Csongrád megyei szakasz (Öttömös - Gádoros)
  4. Körös-völgyi (Békés megyei) szakasz (Gádoros - Körösszakál, Sebes-Körös híd)
  5. Hajdú-Bihar megyei szakasz (Körösszakál, Sebes-Körös híd - Nyíracsád, Gánás-hegy)
  6. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasz (Nyíracsád, Gánás-hegy - Tiszakanyár)
  7. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakasz (Tiszakanyár - Hollóháza)


Vissza az AK Csongrád megyei szakaszának lapjára