16.
Vetyeháti-gátorház – Barátság-fája

jelzése: túraadatok: táv: 3.0km, szint: 0 m, idõ: 45 perc, minõsítési pont: 4.50 p
megszüntetve: 2002. útvonalfelelõs: Crocus TK, Szeged

Megközelítés: Szegedrõl és Makóról az E7 európai hosszútávú vándorúton kell menni a Vetyeháti-gátõrházig. Makóról és Hódmezõvásárhelyrõl Marosleléig helyközi autóbuszjárattal is el lehet jutni. A maroslelei templomtól az ószegedi út irányába kell indulni, majd azt keresztezve földút visz a Maros töltésére, melyen jobbra kell fordulni az ott húzódó piros sávval jelzett E7 úton.

A Vetyeháti-gátõrháznál lévõ töltéslejárón induló széles kavicsos földúton indul el a piros kereszt jelzés a Maros árterére. Öreg nyárfák és fûzfák, áthatolhatatlan szedresek szegélyezte utunk mintegy 200m után élesen jobbra fordul délnyugati irányba. Újabb 350 m megtétele után balról két nyiladékot érünk el. Ezeken betekintve látható a Maros vetyeháti ártéri holtága, mely a legaszályosabb idõktõl eltekintve általában fél-egy méter mélységû vizzel borított mocsaras terület. Ezután jobbról elõtûnik a Maros gátja, majd egy gázkút mellett balra - dél felé - kanyarodunk. Még 300 métert haladva útelágazáshoz érünk és kelet felé fordulunk egy hasonlóan széles ártéri földútra. Ezen érkezünk meg úticélunk közelébe, jobb felõl 1990-ben telepített nyárfaerdõ életerõs fiatal fái mára már eltakarják a korábban messzirõl látható faóriást, a Barátság-fáját. A becslések szerint mintegy 250 éves 12 méter törzskerületû, 50m magasságú fehér nyárfa (Populus alba) viharsérüléseit az 1970-es években az Országos Természetvédelmi Tanács cementtel tömette ki, lábához tûzzománc ismertetõ táblát állított. Késõbb a tábla a fa odvában lelt otthonra. 1959-ben munkásmozgalmi emlékhelyet létesítettek a sokat megélt faóriás tövében, környékét pedig parkosították a következõ évtizedben, majd rendszerváltás után hivatalosan elfelejtették. Ennek ellenére a matuzsálem még másfél évtizeden át ellenállt az árvizek és viharok pusztításainak, s friss hajtásaival jelezte életerejét. Ezalatt az ezredfordulóig a természet nagyjából helyreállította az ártéri erdõ eredeti állapotát.

A Barátság-fájának idõs korhadt testét egy heves tavaszi vihar 2002-ben kettéhasította és kidöntötte: In memoriam Barátság-fája. Ezt követõen a turistautat többé már nem újítottuk fel.


Vissza a Csongrád megyei jelzett turistautak honlapjára